Poznámky

Uvedené ceny jsou vč. DPH.

V případě, že si budoucí kupující vybere jakékoliv nadstandardní vybavení bytu svojí cenou vyšší než 10.000 Kč, které není standardní součástí ceny bytové jednotky uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí, je budoucí prodávající na základě takového požadavku, oprávněn vystavit zálohovou fakturu na takové vybavení ve výši 90% ceny.